Trường quốc tế Dimensions

Top 3 trường đáng chọn khi học tiếng Anh ở Singapore

Top 3 trường đáng chọn khi học tiếng Anh ở Singapore

Kaplan – Singapore tự hào là thành viên của Tập đoàn Kaplan (Mỹ) – một tổ chức giáo dục toàn cầu với hơn 1 triệu sinh viên, hơn 24.000 nhân viên và 400 khu học xá trên toàn thế giới.