trường MDIS Singapore

Lý do du học sinh nên chọn MDIS Singapore

Lý do du học sinh nên chon MDIS Singapore

Đại học MDIS được đặt tại Singapore, một vị trí trọng điểm của châu Á cũng như quốc tế. Các chuyên ngành cốt lõi của Học viện phát triển quản lý MDIS Singapore là Kinh doanh và Quản lý, Kỹ