trường Greenwich

Du học Anh tại trường đại học Greenwich

Du học Anh tại trường đại học Greenwich

Trường còn có hệ thống phòng lab, phòng thực hành và studio đầy đủ trang thiết bị cho phép sinh viên thực hành sâu cho linh vực theo học. Các cơ sở của trường đều được trang bị máy móc,