trường đại học Monash

Du học Úc tại trường đại học Monash

Du học Úc tại trường đại học Monash

So với các nơi khác trên thế giới như Pháp, Đức hoặc Canada, GP ở Australia có thu nhập cao hơn. Y tá đã đăng ký hay nữ hộ sinh có lương khởi điểm khoảng 58.000 AUD một năm. Monash