trường Clausthal

Du học Đức tại trường đại học kỹ thuật Clausthal

Du học Đức tại trường đại học kỹ thuật Clausthal

Theo những khảo sát gần đây, hơn 30% số lượng sinh viên và 20% giảng viên tại trường đều là du học sinh và giảng viên quốc tế, điều này khiến cho CUT trở thành một trong những trường quốc