tìm hiểu trường South Seattle Community College

Thông tin trường South Seattle Community College, Mỹ

Thông tin trường South Seattle Community College, Mỹ

Học phí tại trường South Seattle thấp hơn 40% so với học phí của các trường đại học lớn ở Mỹ, giúp học sinh tiết kiệm gần 10.000 USD cho 2 năm học. Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh.