tìm hiểu trường Rostock

Du học Đức tại trường đại học Rostock

Du học Đức tại trường đại học Rostock

Để thích nghi và hoà mình vào xu hướng hiện đại hoá toàn cầu, những năm gần đây trường đang dần thay đổi theo hướng đổi mới để phù hợp với các yêu cầu liên ngành, xu hướng cạnh tranh