tìm hiểu trường Foothill – De Anza college

Thông tin trường Foothill – De Anza college, Mỹ

Thông tin trường Foothill – De Anza college, Mỹ

Hàng năm DeAnza luôn đứng số 1 hoặc số 2 trong tiểu bang về số lượng sinh viên chuyển Tiếp lên các trường Đại học California và các trường Đại học bang California. Trường được xếp hạng 10 trong danh