Tìm hiểu trung tâm Anh ngữ CG

Tìm hiểu trung tâm Anh ngữ CG, Philippines.

Tìm hiểu trung tâm Anh ngữ CG, Philippines.

Học viên muốn thay đổi lớp học có thể đến văn phòng để gửi yêu cầu vào mỗi sáng thứ Tư hàng tuần. Lớp học sẽ được thay đổi vào thứ Năm tới. Trung tâm anh ngữ CG nằm trên