South Seattle Community College

Thông tin trường South Seattle Community College, Mỹ

Thông tin trường South Seattle Community College, Mỹ

Học phí tại trường South Seattle thấp hơn 40% so với học phí của các trường đại học lớn ở Mỹ, giúp học sinh tiết kiệm gần 10.000 USD cho 2 năm học. Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh.