nước anh

Du học Anh tại trường London School of Commerce

Du học Anh tại trường London School of Commerce

London School of Commerce đào tạo các chuyên ngành: Kinh tế học, Công nghệ thông tin, Tài chính và Ngân hàng, Quản trị Du lịch và Khách sạn bao gồm các trình độ từ Cử nhân đến Tiến sỹ. Trường

Du học Anh tại trường đại học Greenwich

Du học Anh tại trường đại học Greenwich

Trường còn có hệ thống phòng lab, phòng thực hành và studio đầy đủ trang thiết bị cho phép sinh viên thực hành sâu cho linh vực theo học. Các cơ sở của trường đều được trang bị máy móc,