Mount Roskill Grammar School

Thông tin trường Mount Roskill Grammar School, New Zealand

Thông tin trường Mount Roskill Grammar School, New Zealand

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong công việc giáo dục và đào tạo học sinh bậc phổ thông, nhà trường là địa chỉ đáng tin cậy trong kế hoạch học tập của nhiều học sinh tại nơi đây cũng