Học Viện Quản Lý Nanyang

Du học Singapore tại Học Viện Quản Lý Nanyang (NIM)

Du học Singapore tại Học Viện Quản Lý Nanyang (NIM)

Với thế mạnh là các chuyên ngành về du lịch khách sạn và nằm ở trung tâm thành phố, Học viện Quản lý Nanyang giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hệ