học tập tại đức

Du học tại Đức tại trường đại học khoa học ứng dụng Jena

Du học tại Đức tại trường đại học khoa học ứng dụng Jena

Đại học Khoa học ứng dụng Jena (EAH Jena) cung cấp nhiều khóa học khác nhau trong 3 nhóm ngành chính là khoa học kỹ thuật, quản trị kinh doanh và khoa học xã hội với 9 chuyên ngành. Nằm