học tại trường Martin Luther Uni

Du học Đức tại Đại học Martin Luther Uni

Du học Đức tại Đại học Martin Luther Uni

Đại học Martin Luther Uni (MLU) là ngôi trường nổi tiếng và có lịch sử lâu đời tại Sachsen. Tiền thân của trường là sự sáp nhập của trường đại học và trường đại học Halle. Ngôi trường được vinh