du học sinh Việt chọn New Zealand

Nhiều du học sinh Việt chọn New Zealand

Nhiều du học sinh Việt chọn New Zealand

Năm 2015, số lượng sinh viên Việt Nam được cấp visa đến New Zealand tăng 13% so với năm 2014, một minh chứng cụ thể về danh tiếng ngày càng cao của quốc gia này về nền giáo dục chất