đại học công lập

Tìm hiểu cách để vào đại học công lập tại Đức

Tìm hiểu cách để vào đại học công lập tại Đức

Hằng năm, chính phủ Đức luôn tài trợ cho các đề án nghiên cứu nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tự thực hiện những dự án cá nhân và tiến hành các phương pháp nghiên cứu mới.