đại học Clausthal

Du học Đức tại trường đại học kỹ thuật Clausthal

Du học Đức tại trường đại học kỹ thuật Clausthal

Theo những khảo sát gần đây, hơn 30% số lượng sinh viên và 20% giảng viên tại trường đều là du học sinh và giảng viên quốc tế, điều này khiến cho CUT trở thành một trong những trường quốc