Concordia

Tìm hiểu trường đại Học Concordia – Chicago

Tìm hiểu trường đại Học Concordia – Chicago

Trong năm 2010, Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng Đào tạo Giáo viên có uy tín trao “Tiếp tục công nhận của tất cả các chương trình giáo dục không có điều kiện” cho 18 chương trình giáo