Canterbury

Lý do lựa chọn đại học Canterbury khi du học New Zealand

Lý do lựa chọn đại học Canterbury khi du học New Zealand

Được quốc tế công nhận và đánh giá cao về chất lượng chuyên ngành trong giảng dạy và nghiên cứu. Trường có mối liên kết chặt chẽ với hơn 70 trường đại học uy tín trên toàn thế giới. Hiện