Canada

Tìm hiểu chứng chỉ Post Graduate ở Canada

Tìm hiểu chứng chỉ Post Graduate ở Canada

Trình độ tiếng anh yêu cầu đầu vào chỉ là IELTS 6.5 (trong trường hợp không đủ IELTS bạn có thể qua Canada theo học IELTS trước khi vào khóa chính). Với chủ trương đào tạo đa ngành nghề để