Anh ngữ CG

Du học Philippines tại trường Anh ngữ CG

Du học Philippines tại trường Anh ngữ CG

CG được chứng nhận SSP của Cục Di trú Philippines, chứng nhận TESDA của Bộ giáo dục Philippines, chứng nhận SEC Philippines, đồng thời ký kết biên bản hợp tác (MOA) với trường đại học PAP và CG còn là