Algonquin

Lý do chọn du học Canada tại trường Algonquin

Lý do chọn du học Canada tại trường Algonquin

Hiên nay có khoảng 1.500 sinh viên quốc tế đên từ hơn 100 quốc gia đang theo học tại cơ sở Ottawa. Algonquin College đi sâu phối hợp lý thuyết và thực hành thông qua mối quan hệ hợp tác